Oferta programowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Wadowicach.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze planowanie spotkań z pracownikami Poradni , którzy realizują poniższe tematy

(zgłoszenie zainteresowania ofertą z miesięcznym wyprzedzeniem).

 

Programy psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Lp

Tytuł programu

Adresat

Prowadzący

1

„Saper-czyli jak rozminować agresję.”

 

Klasy I-III gimnazjum

 

G. Miłoszewska

A. Chudy

2

„Debata” (rozbijanie błędnych przekonań i mitów dotyczących picia alkoholu)

Klasy I-III gimnazjum

  

G. Miłoszewska

A. Chudy 

3

„Magiczne kryształy”.

 

Klasy I- IV szkoły podstawowej

G. Miłoszewska

A.Chudy 

4

„Jestem”

 

Szkoła podstawowa

 

G. Miłoszewska

 

5

„Myślę nie- mówię nie”

 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej 

G. Miłoszewska

6

„Cukierki” (demaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających) 

Klasy III – IV szkoły podstawowej

A.Chudy

G. Miłoszewska 

7

„Alkohol kradnie wolność”

 

Szkoła podstawowa, gimnazjum 

A.Chudy

G. Miłoszewska

8

„Sekta= opętanie” (program autorski)

 

Od klasy VI  szkoły podstawowej

A. Chudy

 

9

Zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne dla klas według zapotrzebowania

Klasy I-III gimnazjum

A.Chudy

G. Miłoszewska

10

„Alkohol oszukuje” (na temat mechanizmu uzależnienie od alkoholu, papierosów, narkotyków)

Klasy V-VI szkoły podstawowej

A. Chudy

 

 

11

„Wagary- czy to się opłaca?”

 

Klasa VI szkoły podstawowej, klasy I-III

A. Chudy

  

12

„Czyste powietrze wokół nas” (program edukacji antynikotynowej) 

Klasy II- III szkoły podstawowej 

A. Chudy

  

13

„Nikotyna- najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiec?” 

Od klasy IV szkoły

podstawowej, gimnazjum 

A. Chudy

  

14

„Radzimy sobie ze złością”

Gimnazjum

A. Chudy 

15

Warsztaty zawodoznawcze. 

 

Zajęcia grupowe

i indywidualne dla uczniów

A.Kasperkiewicz

16

Terapia pedagogiczna dla uczniów dyslektycznych. 

Indywidualne i grupowe zajęcia dla uczniów

B. Grzegorczyk

A. Kasperkiewicz

17

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (dla dzieci o nasilonych i sprzężonych deficytach parcjalnych) 

Indywidualne zajęcia dla uczniów

B. Grzegorczyk

A. Kasperkiewicz

 

18

Rozwiązywanie konfliktów 

Gimnazjum  

M. Matląg  

19

Anoreksja, bulimia- diagnoza, leczenie. 

Gimnazjum, szkoła średnia

E. Ramenda 

20

Stres pod kontrolą.

Gimnazjum, szkoła średnia 

E. Ramenda

 

 

 

Tematy spotkań edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli.

 

Lp

Temat spotkania

Adresat

Prowadzący

1

Komunikacja interpersonalna

Nauczyciele

G. Miłoszewska

2

Asertywnie- czyli jak?

Nauczyciele

G. Miłoszewska

3

Przemoc w szkole./Przemoc w rodzinie.

Rodzice/ nauczyciele

G. Miłoszewska

4

Stres w zawodzie nauczyciele.

Nauczyciele

G. Miłoszewska

B. Grzegorczyk

5

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.

Rodzice/ nauczyciele

G. Miłoszewska

6

Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży.

Rodzice/ nauczyciele

G. Miłoszewska

7

Trudności wychowawcze.

Rodzice/ nauczyciele

G. Miłoszewska

8

Praca z uczniem dyslektycznym.

Rodzice/ nauczyciele

G. Miłoszewska

B. Grzegorczyk

9

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wg A. Faber i E. Mazlish (cykliczne zajęcia warsztatowe)

Rodzice/ nauczyciele

G. Miłoszewska

B. Grzegorczyk

10

Dziecko ryzyka dysleksji.

Rodzice/ nauczyciele

B. Grzegorczyk

11

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Rodzice/ nauczyciele

B. Grzegorczyk

12

„Grupa wsparcia” (cykliczne spotkania pedagogów szkolnych)

Pedagodzy szkolni

G. Miłoszewska

13

Kryteria trafnego wyboru zawodu.

Rodzice

 

A. Kasperkiewicz

14.

Konsultacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Nauczyciele

B. Grzegorczyk

15

Zajęcia otwarte z zakresu terapii pedagogicznej.

Nauczyciele

B. Grzegorczyk

16

Konsultacje dla nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością umysłową.

Nauczyciele

B. Kołaczyk

17

Stymulowanie rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego.

Rodzice

B. Kołaczyk

18

Anoreksja, bulimia- diagnoza i leczenie.

Rodzice

E. Ramenda

19

Zaburzenia emocjonalne młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem depresji.

Rodzice/ nauczyciele

E. Ramenda

20

Profilaktyka uzależnień,

Nauczyciele

E. Ramenda

21

Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?

Rodzice

J. Winiarska

J. Fila

22

Aby nasze dzieci mówiły pięknie.

Rodzice

J. Winiarska

J. Fila

23

Problemy wychowawcze w okresie dojrzewania.

Rodzice/ nauczyciele

E. Las

24

Uczeń agresywny w klasie.

Nauczyciele

E. Las

25

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Nauczyciele

M. Matląg

26

Organizowanie systemowych oddziaływań w sytuacjach występowania trudności wychowawczych.

Nauczyciele

M. Matląg

27

Jak ustrzec dziecko przed sektą?

Rodzice

A. Chudy

28

Twórcze myślenie- praca z uczniem zdolnym

Nauczyciele

E. Ramenda

29

Świata dziecka autystycznego

Nauczyciele/rodzice

A. Żak

30

Indywidualny proces edukacyjno- terapeutyczny dziecka autystycznego

Nauczyciele/rodzice

A. Żak

31

Wstępna diagnoza logopedyczna

Nauczyciele

J. Winiarska

J. Fila

32

Nadpobudliwość dziecka w wieku przedszkolnym

Nauczyciele/rodzice

M. Oleksy- Grabowska

33

Radzenie sobie ze złością małego dziecka

Nauczyciele/rodzice

M. Oleksy- Grabowska

34

Trudności adaptacyjne dziecka w przedszkolu

Nauczyciele/rodzice

M. Oleksy- Grabowska

35

Fobia szkolna

Nauczyciele/rodzice

E. Ramenda

 

 

 

Ponadto:

Przesiewowe badania wzroku i słuchu dla dzieci i młodzieży, również na terenie placówek (telefoniczne ustalenie terminu).

Badania przesiewowe 6-latków pod kątem rozwoju mowy (na terenie szkoły).