O nas:

-         Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach jest placówką publiczną.

-         Siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej znajduje się w Wadowicach przy ul. Wojtyłów 16.

-         Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

-         Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Wadowicach.

-         Terenem działania Poradni jest .....

-         Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w obszarach:

o       wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka

o       przeciwdziałania i przezwyciężania trudności szkolnych

o       dokonywania przez uczniów wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery szkolnej

o       wspomagania niepełnosprawnych

o       wspomagania wychowawczej funkcji rodziny

o       wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

o       zaburzeń zachowania i emocji.

-         Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.