Linki:

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji        http: // www.dysleksja.waw.pl //

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  http: // www.men.waw.pl //

 

Małopolskie Kuratorium Oświaty   http: // www.kuratorium.krakow.pl //

 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej  http: // www.cmppp.edu.pl //

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  http:  // www.oke.krakow.pl //

 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne  http: // www.ptp.org.pl //

 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne  http: // www.logopedia.umcs.lublin.pl //

 

Polski Związek Logopedów http: // www.logopedia.org.pl  //