KONTAKT

Godziny pracy:

poniedziałek- czwartek:    7.00 – 19.00

      piątek:       7.00 – 18.00

                                                                                telefon/ fax:     033 873 10 50

Adres do korespondencji:

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

            ul. Wojtyłów 16

            34 – 100 Wadowice

 Poczta elektroniczna: pppwadowice@op.pl

Poradnia wspiera szkołe w procesie dydaktycznym i wychowawczym poprzez:

-diagnozę niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,

-terapię indywidualną i grupową,

-poradnictwo zawodowe,

-profilaktykę,

-psychoedukację,

-mediację,

-pracownicy Poradni są otwarci na zaproszenia do udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych Szkoły.

           

W pilnych sprawach można skonsultować się z psychologiem w szybkim terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.