-         Druki

Bezpośrednio ze strony można pobrać następujące wzory wniosków:

dla nauczycieli:

o       Wniosek o przeprowadzenie badań ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

dla rodziców:

o       Wniosek o przeprowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych.

o       Wniosek o przeprowadzenie badania logopedycznego.

o       Wniosek o wydanie:

§       orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego

§        orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (+ zaświadczenie lekarskie)

§     orzeczenia uchylające wcześniejsze orzeczenie

§     opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju