Poradnia Psychologiczno pedagogiczna w Wadowicach - ul. Wojty³ów 16, tel 033-8731050, mail pppwadowice@op.pl

pppwadowice@op.pl